Srce žene – film

Projekcija filma "Srce žene"

Pozivaju se svi ljubitelji filma na projekciju fima koja će se održati u prostorijama Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment 7. rujna u 11: 00 sati

Dobrodošli na naše internet stranice

Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti, koja djeluje u sklopu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, procese naobrazbe promatra kao otkrivanje mogućnosti za postizanje sinergije i koordinacije u područjima kulture i znanosti, poticanje kulturnog dijaloga i promoviranje naše kulturne baštine koja s bogatim iskustvima znanosti pridonosi ne samo širenju naših vidika već i uključivanju u europsku globalnu strategiju.

Ujedino je i Amumni udruga čijim se članom postaje završetkom preddiplomskog studija Visoke škole za inspekcisjki i kadrovski menadžment.

Programi Udruge davat će potporu projektima i stvaraocima (izložbe, predavanja, susreti, poticaji), ali i pozivati u goste pojedince koji su nas zadužili vrijednošću svojega djela i stvaralačkom mudrošću.